Over ons

Met 'v/d Grond' brengen we inhoud en duiken we dieper in achtergrond en motivaties van ondernemers en bijbehorende ontwikkelingen. Met de titel 'v/d Grond' verwijzen we naar de grond als voedingsmedium, naar de grondigheid van de ondernemers, naar de constructieve grondhouding van iedereen die in de akkerbouw en vollegrondsgroente actief is. Vanuit deze basis houding staan er stevige bedrijven met standvastige ondernemers.

In 'v/d Grond' brengen we ook specifieke zaken vanuit het telersnetwerk Vollegrondsgroente.net. We gaan uitgebreid in op open dagen zoals het Spruitenplatform, pootaardappelvelddag en het Witlofplatform. Maar ook brengen we de Peenacademie en de Pootaardappelacademie onder de aandacht. De combinatie van studieclubs, gerichte velddagen, een vakblad en een website is voor ons de invulling van geintegreerde van kennisuitwisseling.


Sceptici zullen zeggen dat de collectiviteit is verdwenen, Realisten zullen constateren dat er een nieuwe vorm van collectiviteit aan het ontstaan is. En 'v/d Grond' speelt graag in op nieuwe collectiviteit. Voorbeelden van deze nieuwe collectiviteit zijn de Witlofcooperatie, het broccoli netwerk, het slacollectief, en het spruitenplatform  en sluitkoolplatform. Ook de stichting aardbeien onderzoek is een voorbeeld van nieuwe collectiviteit. 'v/d Grond' is medeorganisator van kennisbijeenkomsten als de pootaardappelveldag, open dag akkerbouw NO en de open dag peen.

Voor 'v/d Grond' zoeken we naar diepgang en achtergrond. 'v/d Grond' staat voor open uitwisseling van kennis en informatie. Een ieder die invulling wil geven, of suggesties heeft staat het vrij om dit te melden op redactie@vdgrond.nl. We wensen u veel leesplezier.


'v/d Grond' is bestemd voor de vollegrondsgroente- en zachtfruitteler en de akkerbouwer. 'v/d Grond wordt verspreid op basis van een adresselectie. Wilt u 'v/d Grond' ook ontvangen stuur dan een mailtje naar teler@vdgrond.nl met de naam en adres gegevens en de opmerking: Ons bedrijf ontvangt graag 'v/d Grond'.

© 2022 'v/d Grond'. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin